Ökad komfort

Ökad komfort

1957

Fram till denna tidpunkt hade flygpassagerare tvingats stå ut med en hel del obehag. Det tog lång tid för flygplan att ta sig från ett land till nästa av två skäl: De flög mycket långsammare än moderna flygplan och mycket lägre på grund av tryckskillnader.

Det var ibland fysiskt svårt, till och med smärtsamt, att resa. Det var nästan omöjligt att flyga över väder eller vindar. Allt det här förändrades emellertid när Icelandair köpte två Vickers Viscount 759 turboprop-flygplan. Köpet ledde till en hel del intresse och det var ett stort steg för den isländska flygindustrin.

De var de första isländska flygplanen som drevs av turbiner, och de kom med ett trycksatt passagerarutrymme. Det här gjorde det möjligt för dem att flyga på höjder upp till 7 620 meter, den gamla Skymastern var begränsad till 3 048 meter, såvida inte de ombordvarande använde syrgasmasker. Viscount-planen flög också betydligt snabbare än Skymaster. Deras ankomst gjorde det möjligt att flyga till Europa och tillbaka på en dag. Flygtiden till Köpenhamn förkortades med två timmar, till fyra och en halv timme. Man kan förstå att islänningarna firade köpet av dessa fantastiska flygplan.