Flygplatsterminal behövs

Flygplatsterminal behövs

1983

De gamla flygplatsbyggnaderna på Keflaviks flygplats var tillfälliga strukturer som byggdes mitt på militärbasen 1949. Deras förväntade livstid var högst 20 år. De förblev emellertid i bruk mycket längre. De första stegen mot att separera militärt och civilt flyg togs 1970, men arbetet på en ny terminal inleddes inte förrän den 7 oktober 1983.

Utformningen av de nya byggnaderna tog lång tid, tvister om dess storlek och amerikanarnas deltagande gjorde processen ännu längre. Under tiden måste passagerare och besättning stå ut med de gamla tillfälliga bodarna som endast var igenkännliga som en flygplats från skylten som hängde på sidan av en av byggnaderna.