Kom till Island

Kom till Island

1996

”Icelandair förvärvade en av Islands största resebyråer 1996 som en del av dess nya strategi att utveckla sina turisttjänster. Introduktion till Island hade varit en viktig del av bolagets verksamhet sedan Loftleidir började erbjuda stopover-paket till transatlantiska passagerare 1955. Denna marknadsföringssektor fick en allt större betydelse och man använde enorma belopp på reklam. Nätverket utvidgades för att attrahera passagerare till rutter som passerade genom Island.

Nya destinationer i Nordamerika lades till som hjälpte till att förlänga turistsäsongen. Icelandair började flyga till Boston, Halifax och Minneapolis. Dessa nya marknader gav hundratusentals nya kunder och ökade turisternas intresse av Island. 1994 besökte 180 000 turister Island för längre och kortare besök. Sex år senare hade denna siffra stigit till 303 000. 2015 besökte 1,2 miljoner turister Island.