Destinationer

Destinationer

1946

I slutet av 1940 ersatte konventionella flygplan gradvis flygbåtarna och ökade behovet av allmänna flygplatser. Fram till nu hade planen landat på fält eller på enkla gruslandningsbanor.

Reykjavík var den enda platsen med en riktig flygplats. En brittisk militärenhet hade byggt den under andra världskriget och överlät flygplatsen till det isländska folket under en ceremoni den 6 juli 1946.

Britterna var ytterligare involverade i utvecklingen av isländska flygplatser när de introducerade en speciell metod att bygga landningsbanor mycket snabbt. De placerade speciella landningsbanplattor av stål på marken och satte ihop dem. Med hjälp av den här metoden kunde man snabbt bygga lämpliga landningsplatser över hela Island.