Svåra tider

Svåra tider

1970

Verksamheten blev allt svårare för de isländska flygbolagen. Konkurrensen var intensiv, särskilt i de nordiska länderna, och 1970 blev det klart att någon form av statligt stöd var nödvändigt för att hålla branschen i luften.

Man presenterade olika förslag på partnerskap och sammanslagning, men det var svårt att få de två flygbolagen att mötas. De enades slutligen om formella samtal i slutet av 1971. Diskussionerna drog ut ända till sommaren följande år men det ledde inte till några beslut. Ärendet skickades nu vidare till regeringen.