Åtta år i vardande

Åtta år i vardande

1973

En av det nya flygbolagets första uppgifter var att samordna sina två föregångares tidtabeller. Sommartidtabellerna förblev oförändrade, men en gemensam vintertidtabell offentliggjordes i september. Under en tid fortsatte flygplanen att flyga under Loftleidir Icelandics och Icelandairs flaggor, men deras säljkontor förenades snart.

Andra konsolideringsuppdrag tog längre tid att genomföra. Det gick långsamt att förena flygbesättningarna. Under en lång tid ansåg de att de var antingen Loftleidir Icelandics personal eller Icelandairs personal. Särskilt piloterna och deras besättningar upplevde processen som svår, och det var inte förrän Flugleidir hade varit verksam i åtta år som de slutligen nådde en fullständig överenskommelse.