Flyg för pilgrimer

Flyg för pilgrimer

1974

Även efter sammanslagningen av de två flygbolagen upplevde Flugleidir, det nya bolaget, ekonomiska svårigheter under några år. En minskning av internationella passagerare gjorde inte saken bättre, men charterflygen bidrog till att hålla företaget kvar i branschen. Ett växande antal isländska och utländska passagerare ville flyga till destinationer som inte betjänades av reguljära flygningar, särskilt grupper av pilgrimer. Tidpunkten för den islamiska vallfärden till Mekka var särskilt praktisk för Flugleidir eftersom den skedde vintertid när flygplan och besättningar stod oanvända.

I början transporterade flygbolaget endast bagage, men under de följande åren flög det tiotusentals pilgrimer från Nigeria, Algeriet och Indonesien till Jeddah i Saudiarabien. Dessutom utvecklades ett starkt partnerskap mellan Flugleidir och Air Algeria, vilket resulterade i att det isländska flygbolaget flög en del av det afrikanska bolagets tidtabeller. Pilgrimflygen avslutades 1984 då den religiösa festivalen flyttades till Flugleidirs hektiska period. Partnerskapet med Air Algeria fortsatte fram till år 1986.