Flygpersonalens språk

Flygpersonalens språk

1993

Medan mycket av Icelandairs dagliga verksamhet utförs på isländska, använder flyg- och kabinpersonal ett mycket speciellt ordförråd. Det är ett unikt språk och obegripligt utanför flygbranschen. Handböcker och bruksanvisningar skrevs på engelska och vissa ord absorberades i det språk som användes av islänningarna som arbetar i eller runt trafikflygplanen. En helt ny vokabulär konstruerades på isländska 1993, men den fick aldrig grepp.

De ursprungliga engelska orden finns fortfarande kvar, omformade och anpassade för att kunna användas i isländska meningar. Det här resulterar i en märklig kommunikation som är varken engelsk eller isländsk.