Flyger till Amerika

Flyger till Amerika

1948

1948 fick Loftleidir Icelandic tillstånd att starta reguljära flygningar mellan Island och USA. Den första flygningen avgick den 25 augusti det året, med mycket intresse på båda sidor av Atlanten. Flygtillståndet utfärdades i enlighet med ett avtal som ingåtts mellan de båda länderna 1945.

Det fanns ingen bestämmelse i avtalet angående biljettpriser, vilket blev en viktig faktor för Loftleidir Icelandic några år senare. Representanter från New Yorks borgmästares kansli välkomnade Geysirs besättning och Loftleidir Icelandics direktörer när bolagets första flyg anlände till Amerika.