Över 30 destinationer från Island

Över 30 destinationer från Island

2011

Icelandair har regelbundna, reguljära flygningar till över 30 destinationer i Europa och Nordamerika. Vid den tidpunkten, det största flygschemat i företagets historia.