Lågkonjunktur och uppsägningar

Lågkonjunktur och uppsägningar

1979

I början av 1980-talet var sammanslagningen till största delen klar. En lågkonjunktur ledde till en brant nergång i passagerarantalet, oljepriserna steg kraftigt och konkurrensen hårdnade. Icelandair behövde vidta förebyggande åtgärder; andelen reguljära flygningar minskades drastiskt och man var tyvärr också tvungen att säga upp personal, men det var inte tillräckligt.

Bolaget bad regeringarna i Luxemburg och Island att subventionera verksamheten. Stöd beviljades, men den isländska regeringen påtvingade en rad krav. Bland dem fanns villkoret att statskassan skulle få en andel på 20 % i Icelandair och två platser i bolagets styrelse. Den finansiella situationen lugnade ner sig några år senare och Icelandair köpte tillbaka andelen från staten 1985.