Sammanslagning

Sammanslagning

1973

I slutet av 1972 beslutade regeringen sig för att genomföra en sammanslagning av Loftleidir Icelandic och Icelandair och en kommitté utsågs att övervaka sammanslagningsförhandlingarna. Det rådde oenighet om några aspekter av sammanslagningen, men bolagens verksamheter var nu så osäkra att majoriteten insåg den ekonomiska betydelsen av sammanslagningen.

De två flygbolagen nådde en överenskommelse den 11 april 1973, och Flugleidir bildades den 20 juli samma år. Örn Ó. Johnson och Alfred Elíasson utsågs att leda det nya bolaget och Sigurdur Helgason anslöt sig till dem ett år senare. Sigurdur hade varit VD för Loftleidir Icelandic i USA.