Bahamasfilialen

Bahamasfilialen

1969

Loftleidir Icelandic inledde sina flygningar med jetflygplan i början av 1969 på ett ovanligt sätt. Deras lågpristillstånd från den amerikanska regeringen var bundet till långsamt flygande flygplan, och detta hindrade ett byte till snabbare jetflygplan. De annonserade sin tjänst med slogan ”We are slower but we are lower” (Vi är långsammare men vi är lägre), tills de hittade en lösning på sitt dilemma på Bahamas.

Ett litet flygbolag som hette Air Bahama flög från öarna till Luxemburg och erbjöd låga priser – och använde jetflygplan. Loftleidir Icelandic tog över företagets verksamhet den 5 mars 1969. En dag senare lämnade Loftleidir Icelandics första jetflygplan Bahamas med riktning mot Luxemburg.