Loftleidir Icelandics äventyr

Loftleidir Icelandics äventyr

1952

1952 var ett händelserikt år i Loftleidir Icelandics historia. Hård konkurrens mellan de isländska flygbolagen ledde till att regeringen år 1952 beslutar sig för att dela upp inrikesflygresorna mellan dem. Loftleidirs styrelse var inte nöjd med detta och drog in alla inrikestjänster. Samtidigt skadades bolagets Skymaster-flygplan allvarligt när det åkte av landningsbanan i Italien och styrelsen beslutade sig för att avsluta flygverksamheten och övergå till fartyg.

Oenighet om problemet ledde till kaos under ett styrelsemöte den 15 oktober 1953. En ny styrelse utsågs som därefter vägledde bolaget genom en mycket framgångsrik period, särskilt efter bildandet av ett partnerskap med det norska flygbolaget Braathen's SAFE. Loftleidir Icelandic fokuserade på de nordatlantiska rutterna och låga priser, och bara några år senare var bolaget en viktig aktör inom persontrafiken mellan Europa och Amerika.

Den ”revolutionerande styrelsen” bestod av Kristján Gudlaugsson, ordförande, Alfred Elíasson, som senare blev VD, Sigurdur Helgason, Ólafur Bjarnason och Kristinn Olsen. Det skedde mycket små förändringar i styrelsen under tjugo år tills de två flygbolagen gick samman 1973.