Kvinnoflygningar

Kvinnoflygningar

1999

På dagen för kvinnors rättigheter, 19 juni 1999, flögs ett isländskt trafikflygplan för första gången av en helt kvinnlig besättning. Kapten var Geirthrúdur Alfredsdóttir, biträdd av Linda Gunnarsdóttir. Kabinpersonalen leddes av kaptenens syster, Katrín Alfredsdóttir, båda döttrar till grundaren av Loftleidir, Alfred Elíasson.

Två år senare lyfte ett annat anmärkningsvärt flyg med kvinnliga piloter och manlig kabinpersonal. Ett intressant byte av flygbesättningens traditionella roller. Vid den tiden var endast åtta av Icelandairs 240 kaptener och piloter kvinnor.