Icelandair försäljningsagenter i externa marknader - (GSA General Sales Agents)

Icelandair är representerat med egna kontor i alla större marknader i nätverket från Europa till Nordamerika. Detta gäller således för Nordamerika, Centraleuropa, Storbritannien, Skandinavien och Island.

På övriga marknader har Icelandair egna försäljningsagenter (GSA) i respektive land. En Icelandair försäljningsagent representerar endast Icelandair och ansvarar förförsäljning, marknadsföring och arbetar gentemot resebranschen i det landet.

Kontaktinformation för varje återförsäljare finns i listan här nedan.