Alla passagerare resandes till USA/Kanada med denna förbjudna enhet kommer att nekas ombordstigning.

Bagage som godkänts för transport som passagerares bagage får endast innehålla sådana artiklar som krävs för klädsel, användning, komfort och bekvämlighet i samband med resan. Av säkerhetsskäl får artiklar av de slag som anges nedan inte transporteras i passagerarkabinens bagage.

Du kan endast transportera sportvapen som last eller incheckat bagage, och endast om:

 • De jaktvapen som används för att jaga vilt, fåglar och andra djur
 • De används för tävlingsskytte, lerduveskytte och konkurrensskytte, förutsatt att vapnen inte utgör någon standard för militära styrkor
 • De är luftpistol, pilgevär, startpistoler etc.

Observera att antika vapen kan accepteras även om de inte uppfyller något av ovanstående.

Transporten av ammunition för sportvapen är endast tillåten om det är för personligt bruk av ledsagaren, det är ordentligt förpackat och i mängder som inte överstiger 5 kg (11 lbs). Ammunitionen måste förpackas separat från sportvapnet.

 • Bedövande anordningar som konstruerats särskilt för att bedöva eller immobilisera.
 • Objekt med en vass spets eller skarpa kanter som kan användas för att orsaka allvarlig skada är inte tillåtna ombord och i vissa fall kan föremål som används för att sticka, sy eller virka också omfattas av denna begränsning. Många stickor och virknålar är dock trubbiga nog att falla utanför denna särskilda bestämmelse. Tänk därför på att flygplatsens tjänstemän har rätt att beslagta stickor och andra hantverksartiklar om de anser att produkterna i fråga potentiellt kan omfattas av bestämmelsen för vassa föremål.
 • Arbetsverktyg som kan användas antingen för att orsaka allvarlig skada eller hota flygplanets säkerhet.
 • Trubbiga instrument som kan användas för att orsaka allvarlig skada om de används för att slå.
 • Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra ett hot mot flygplanets säkerhet.

Klicka här för mer information och exempel på förbjudna föremål i handbagage.

Följande objekt är inte tillåtna i lastrumsbagaget:

 • Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan vålla allvarlig skada eller utgöra ett hot mot flygplanets säkerhet.

Klicka här för mer information och exempel på förbjudna föremål i det incheckade bagaget.

Av säkerhetsskäl får artiklar av de slag som anges nedan inte transporteras i passagerarkabinen/incheckat bagage utan medgivande från Icelandair och överenskommelse. OBS! Föremålen måste i allmänhet skickas som frakt.

 • FRÄTANDE ÄMNEN, såsom kvicksilver, syror, alkalier, kvicksilver och våtcellsbatterier.
 • KOMPRIMERADE GASER, (djupt kylda, brännbara, icke brännbara och giftiga) såsom butan, syre, propan och aqualung-cylindrar.
 • SMITTOÄMNEN, såsom bakterier och virus.
 • GIFTER, såsom insekticider, herbicider, arsenik och cyanid.
 • RADIOAKTIVT MATERIAL
 • ALLA TYPER AV SPRÄNGÄMNEN, såsom fyrverkerier, facklor, ammunition och skjutvapen.
 • OXIDERANDE MATERIAL OCH ORGANISKA PEROXIDER, såsom blekmedel och reparationssatser för glasfiber.
 • BRANDFARLIGA VÄTSKOR OCH FASTA ÄMNEN, såsom tänd- eller värmebränslen, rengöringssprit, färg och alla TÄNDSTICKOR.
 • LÄKEMEDEL OCH HYGIENARTIKLAR får transporteras i små mängder.
 • SÄKERHETSTÄNDSTICKOR kan bäras på personen.
 • PORTFÖLJER OCH ATTACHÉVÄSKOR med installerade larmanordningar som innehåller litiumbatterier och/eller pyrotekniska enheter.

Vissa objekt av farligt gods är tillåtet som bagage och kan kräva förhandsgodkännande från Icelandair. Se mer information här.

Begränsningar för vätskor

VÄTSKOR, AEROSOLER ELLER GELER (LAGs)

Omfattar alla geler, pastor, lotioner, vätskor/fasta blandningar eller innehållet i alla tryckbehållare. Exempel på LAG:s inkluderar, men är inte begränsat till, alkoholhaltiga drycker, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

VARJE ENSKILD BEHÅLLARE FÅR INTE HA EN VOLYM SOM ÖVERSTIGER 100 MILLILITER

Den sammanlagda volymen av LAG:s får inte överstiga en (1) liter. LAG:s skall presenteras i en genomskinlig återförslutningsbar plastpåse med en volym på högst 1 liter.

Följande undantag kan göras för 100 ml/1 L-regeln:

 • Föräldrar som reser med spädbarn kan ta med så mycket vätska som behövs för att mata spädbarnet när de reser.
 • Den som kräver regelbunden medicinering kan ta med sin nödvändig dos ombord. Detta gäller även för flytande läkemedel och injicerbara preparat.
 • All medicinering bör åtföljas av ett recept eller läkarintyg på engelska, ifall att flygplatsansvariga kräver bevis på behovet av det läkemedel du tänker ta med i ditt handbagage.
 • Flytande läkemedel som inte behövs under flygningen bör transporteras som incheckat bagage.

Begränsningar för litiumbatterier

När du bär reservlitiumbatterier för bärbara datorer och/eller några extra bränsleceller och patroner för drift av elektroniska apparater för kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och videokameror, måste objekten transporteras i handbagaget. Om ditt handbagage avlägsnas från kabinen och stuvas i lastrummet måste du deklarera sådana artiklar före borttagning.

It is forbidden to carry on board an aircraft damaged, defective or recalled lithium batteries or devices. If a damaged, defective or recalled battery or device is noticed to have been carried inadvertently on board an aircraft, the passenger concerned must keep the battery or device turned off, protect it from accidental activation (also disabling any features that may turn it on), keep it on their person, and not charge it at any time. Immediately inform the cabin crew when a device is damaged, hot, produces smoke, is lost, or falls into the seat structure.

Vad ska jag inte packa ner i mitt incheckade bagage?

I bagage som du checkar in rekommenderar vi att inte packa ner ömtåliga eller lättförstörbara varor, pengar, nycklar, smycken, elektronik, ädelmetaller eller silversaker, säljbara aktier eller värdepapper, affärsdokument, värdefulla föremål, mediciner
eller medicinska journaler, pass eller andra ID-handlingar.

Passagerare som reser till/från USA rekommenderas att del av TSAs (US Transportation Security Administration) begränsningar för låsning av incheckat bagage. Numera är även tändare och tändstickor absolut förbjudna på flyg till och från USA, både i incheckat bagage och handbagage. Alla detaljer finns på TSA website.

Får jag ha vätskor i mitt handbagage?

Vätskor får medföras i kabinen som handbagage förutsatt att de uppfyller följande villkor:

 • Ingen förpackning får innehålla mer än 100 milliliter (3 ounces) vätska.
 • Alla vätskeförpackningar måste rymmas i en genomskinlig, förslutningsbar plastpåse, där vätskan inte överstiger1 liter (1 quart).
 • Varje person får endast medföra en sådan plastpåse.
 • Med "Förpackning" menas varje flaska, fickflaska, tub, behållare eller annan typ av föremål som kan innehålla vätska.
 • Eftersom de flesta burkar och flaskor rymmer mer än 100 ml (1dl), är de inte tillåtna när säkerhetsröntgen passerats.

Du får ta ombord andra nödvändiga personliga tillhörigheter under resan, förutsatt att säkerhetspersonalen på flygplatsen inte bedömer dem som en säkerhetsrisk. I allmänhet omfattar nödvändiga förnödenheter bl.a.

 • Receptbelagda mediciner i tillräcklig mängd för resans längd
 • Barnmat
 • Mat för speciella dieter

Klicka här för att läsa mera om Utökad säkerhet 

Vad får jag inte ta med mig i mitt handbagage?

Information gällande säkerhetsrestriktioner för bagage resande från Island, inom eller från Europa kan hittas på European Commission (EC) hemsida. Information om säkerhetsrestriktioner för resor från USA kan hittas på Transportation Security website (TSA).

Vi på Icelandair måste ta hänsyn till alla våra passagerares utrymme och säkerhet och ber dig därför observera att personalen inte behöver ta hand om skrymmande handbagage som t.ex. tavlor med ram.

Bagage som är för stort stuvas in i flygplanets lastrum med adresslapp beroende på destination.

När det gäller bagaget du tar med ombord på ett plan från Icelandair, är det du själv som har ansvaret och ska förvara det under stolen framför dig eller i bagageutrymmet ovanför din egen stol.