Den 25 mars 2001 blev Island medlem i Schengensamarbetet tillsammans med fjorton andra europeiska stater. Schengen samarbetet består för närvarande av 26 medlemmar. Alla EU-stater är medlemmar, förrutom Storbritannien, Irland, Rumänien, Kroatien och Bulgarien. EEA medlemmar, Island och Norge är också medlemmar i Schengen.

Målet med Schengensamarbete

  • Fri rörlighet för individer över gränserna i deltagande stater.
  • Förstärka kampen mot internationell brottslighet genom att förbättra polissamarbetet mellan deltagande stater.

Hur påverkas passagerare som reser till/via Island av Schengen?

Passagerare som reser inom Schengenområdet är separerade från dem som flyger till/från ett land utanför Schengen.

  • Det finns ingen personlig gränskontroll för passagerare som reser mellan Schengenländer.
  • Passagerare som reser till Island från ett land utanför Schengenområdet eller via Island till ett Schengenland:
    • Medborgare i EU och medborgare i Island och Norge måste passera den personliga gränskontrollen vid ankomst till Island (kontroll av identitet och resedokument).  Ha ditt pass eller andra giltiga resedokument redo vid ankomst till gränskontrollen i terminalen.
    • Medborgare i andra länder måste passera den personliga gränskontrollen vid ankomst till Island (kontroll av identitet och resedokument, inklusive visum eller uppehållstillstånd om detta krävs, returbiljett, försörjningsmedel och ändamål med resan). Ha all relevant dokumentation redo vid ankomst till gränskontrollen i terminalen.
  • Passagerare som mellanlandar/byter flyg till Storbritannien eller Irland från ett land utanför Schengenområdet behöver inte passera den personliga gränskontrollen på Leifur Eiriksson-terminalen. Storbritannien och Irland är inte fullvärdiga medlemmar i Schengensamarbetet och ska därför passera gränskontrollen vid ankomst till USA. Om en passagerare bestämmer sig för att lämna den angivna Non-Schengenområdet i Leifur Eiriksson-terminalen för att komma in i Schengenområdet så kommer gränskontroll att tillämpas.

Ett särskilt område har avsatts för dessa passagerare på bottenplan i terminalen, med service och shoppingmöjligheter. Passagerarna ombeds vänligen att inte uppehålla sig i gränskontrollområdet. Om de reser till / från en icke-Schengenstat.

Passagerare som reser till Storbritannien och Irland från Island måste passera utresekontrollen om de lämnar det angivna icke-Schengenområdet av terminalen. 

Standardvisum ersätter dessa regler.

Ett Schengenstandardvisum kommer att vara giltig för resa till alla Schengenstaterna. Därav är inte ett särskilt visum till Island nödvändigt.

Islands ambassader utfärdar inte längre visum. Om Island är resans huvuddestination kan man ansöka om visum på de andra Schengenländernas ambassader på över 100 platser i världen, där visum till Island utfärdas.

Detta påverkas inte av Schengensamarbetet:

Schengen ändrar inte några regler om uppehålls- och arbetstillstånd i Schengenländerna! Individer som vill stanna längre än tre månader i ett Schengenland måste kontrollera vilka regler som gäller i det landet för det förlängda uppehållet. Annars kan närvaron i landet bedömas som olaglig vid slutet av denna period. 

Schengen ändrar inga regler om passkontroll vid gränserna i Schengenområdet! Individer som reser till Island från ett Schengenland måste följa samma regler som förut avseende införande av tullpliktiga varor och passera den vanliga tullkontrollen vid inresa till landet. Lokala regler och lagar appliceras på varje enskild destination

För att ansöka om Schengenvisum, www.eurovisa.info