Pass och andra nödvändiga dokument

I allmänhet måste alla passagerare, även amerikanska medborgare, inneha ett giltigt pass för att resa till USA.

Alla passagerare, utom amerikanska medborgare, måste även ha ett giltig visum, förutom:

  1. Lagligt permanent bosatta i USA som är i besittning av ett giltigt I-551 Permanent Resident Card (Green Card);
  2. Kanadensiska medborgare resande in i USA för affärsyfte/turism, och
  3. passagerare som är berättigade att komma in i USA under Visa Waiver-programmet (VWP).

Det åligger resenären att samla information om och få de nödvändiga resehandlingar och visum som han/hon behöver för destinationen/landet. Ytterligare information kan finnas på ambassadernas webbplatser, U.S. Department of State eller Customs and Border Protection Agency.

Vänligen observera att det kan ta ganska lång tid för att få en visumansökan behandlad (ibland veckor).

Inträdesbehörighet till USA varierar beroende på om individen är en amerikansk medborgare, är lagligt permanent bosatt i USA eller är en turist av utländsk nationalitet. Det finns även olika krav på identifiering och resehandlingar mellan specifika områden och länder som USA har ett bilateralt avtal med. Dessutom finns det olika krav på visum. Ytterligare information finns på webbplatsen för dina lokala amerikanska ambassader eller hos U.S. Customs and Border Protection.

Icelandair råder passagerare att alltid bära sitt pass med sig när man reser.

Alla passagerare resandes till USA måste ha ett pass som är giltigt minst sex månader efter planerad vistelse till USA. Vissa länder har bilaterala avtal med USA som kräver sina medborgare att ha ett pass som är giltigt endast för den avsedda perioden av vistelse, upp till och med dagen för avresa från USA. Mer information hittar ni på följande webbplatser:  Travel.State.GovU.S. Department of State Foreign Affairs Manual Volume 9 - Visas och CBP Six-Month Club updates.

Passagerare måste fylla i tulldeklaration före ankomst till USA (ett formulär per individ eller en per familj som reser tillsammans). Information om formuläret hittar ni på Customs and Border Protection (CBP) hemsida.

Tull och immigrationsformulär för USA distribueras före avgång. Mer detaljer om formulären finns i in-flight magazine Icelandair Info.

I enlighet med US-VISIT -programmet, samlar de amerikanska myndigheterna viss information från besökarna vid ankomst i USA. Se länk: http://www.dhs.gov/files/programs/usv.shtm

USAs lag kräver att passagerarna stiger av vid sin första anhalt, för att ta sig igenom tull och immigration. Om resrutten omfattar ett stopp vid en amerikansk flygplats innan slutdestination, måste resenären stiga av för att ta sig genom immigration, hämta bagage, gå genom tull och fortsätta mot incheckningen för den andra flygningen.

Visa Waiver Program (VWP)

Visa Waiver Program (VWP) gör det möjligt för medborgare i vissa länder att resa till USA för turism eller affärer upp till 90 dagar utan visum. Det är inte alla länder som deltar i programmet VWP. Vissa restriktioner och villkor gäller för detta program som förklaras nedan.

Passagerare som reser till USA under VWP måste ha en giltig biljett för en bekräftad retur-eller fortsatt flygning från USA inom 90 dagar eller ankomst i USA. Vidare flyg till Kanada, Mexico, Bermuda och/eller Karibien exkluderar inte detta krav såvida inte passageraren är en laglig resident i ett av dessa länder.

Alls pass måste vara maskinläsbara (MRP). Om passet utfärdades den 26 oktober 2005 eller senare, måste passet innehålla ett digitalt foto. Ett digitalt foto är ett foto som är tryckt på passidan, inte ett fotografi som limmats eller lamineras in i passet.

Om passet utfärdades den 26 oktober 2006 eller senare, måste passet innehålla ett elektroniskt chip (e-pass). Detta innehåller samma information som presenteras i det maskinläsbara fältet längst ner på personsidan. Chipet kan även innehålla information som ett digital fotografi, fingeravtryck och underskrift av passinnehavaren. Oavsett dagen av utfärdande måste barnen ha ett eget pass som uppfyller ovanstående krav för att komma in i USA på (VWP).

Passagerare från Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Sydkorea, Slovakien, Taiwan och Grekland måste bära ett e-pass med ett integrerat chip när du reser under (VWP).

Passagerare som reser till USA under VWP utan ett e-pass kommer att få betala böter på $3300 i enlighet med artikel nummer 273 avsnitt B under Immigration and Nationality Act. Tillfälligt pass måste vara ett e-pass enligt amerikanska krav.

Electronic System Travel Authorization (ESTA)

Alla passagerare som reser till USA under VWP måste skaffa ett Electronic System Travel Authorization (ESTA) före avresa. Ansökningar om ESTA kan göras på följande webbplats: https://esta.cbp.dhs.gov

Resenärer från alla 37 Visa - Waiver Program länder måste lämna in ansökan via Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Det är passagerarens ansvar att säkra ett ESTA godkännande före avgång. 

På grund av direktiv från de amerikanska myndigheterna kan passagerare från Visa - Waiver Program länder förvänta sig att bli nekad passage om de varken har ett giltigt ESTA eller visum presenterbart före avgång. Överträdelser kan bli föremål för sanktion och andra stadgar.

Resenärer ska lämna in ansökan via nätet minst 72 timmar före avgång. I de flesta fall behandlas ansökan omedelbart och du kommer att få svar direkt.

Alla Visa Waiver Program resenärer till USA kommer att åläggas att betala en avgift när de lämnar in sin ESTA-ansökan via ESTA´s hemsida. Kreditkort eller betalkort krävs.

När ansökan har godkänts kommer det att vara giltigt i två år. Därefter behövs endast nödvändig reseinformation att uppdateras i systemet före avresan. Vilket är följande:

  • Stad för avresa
  • Flygnummer
  • Address i USA

Mer detaljerad information kan ni finna hos er lokala amerikanska ambassads hemsida eller på US. Department of Homeland Security. Information finns även på Welcome to Esta den officiella amerikanska regeringens webbplats.

Kvalificerade länder

Visa Waiver-programmet länder. För närvarande deltar 37 länder i Visa Waiver-programmet som visas nedan:

Visa Waiver Program - Deltagande länder
Andorra Island Norge
Australien Irland Portugal
Österrike  Italien San Marino
Belgium Japan Singapore
Brunei Liechtenstein Slovenien
Danmark Luxemburg Spanien
Finland Monaco Sverige
Frankrike Nederländerna Schweiz
Tyskland Nya Zeeland Storbritannien
Malta Tjeckien Estland
Ungern Lettland Litauen
Slovakien Sydkorea Grekland
Taiwan    

Från 20 januari 2010 så är medborgare i följande länder berättigade att komma in i USA under (VWP): Andorra , Österrike , Australien , Belgien , Brunei , Danmark , Finland , Frankrike , Tyskland , Island , Irland ( Rep ) , Italien , Japan , Liechtenstein , Luxemburg , Monaco , Nederländerna , Nya Zeeland , Norge , Portugal , San Marino , Singapore , Slovenien , Spanien , Sverige , Schweiz , Storbritannien ( Pass för Storbritannien: Endast de brittiska passägare som är "British citizens" eller "British Subjects – With Right of Abode" är berättigad att resa på VWP. Innehavare av alla andra typer av brittiska pass är icke berättigade.

Utöver de 27 länder som anges ovan är följande nio länder nu också berättigade till VWP: Tjeckien , Estland , Ungern , Lettland , Litauen , Malta , Korea , Taiwan och Slovakien. Medborgare i dessa nio länder måste bära pass med integrerat chip (e-pass) för att komma in i USA under VWP - oavsett när passet utfärdades. Slutligen, från 05 apr 2010 är medborgare i Grekland också berättigade till VWP, förutsatt att de bär ett e-pass utfärdat den 26 augusti 2006 eller senare av AEA AA - NCP (Hellenic polisen)

Passagerare är ombedda att kontakta den myndighet som ansvarar för att utfärda pass i hemlandet för att få mer information om deras pass.

Sammanfattning av behörighet under Visa-Waiver Program (WVP)

För att komma in i USA under VWP, måste resenärer vara följande:

  • Vara medborgare i ett av kvalificerat land.
  • Ha ett giltigt maskinläsbart pass (e-pass) som utfärdats av det kvalificerade landet.
  • Begära inträde under en begränsad tidsvistelse upp till 90 dagar i affärsyfte eller turism.

Vistelsen för VWP resenärer kan inte förlängas utöver de 90 dagar och kan heller inte adderas till en annan vistelseperiod.

Ytterligare information finns på det amerikanska utrikesdepartementets hemsida

Passagerare som inte uppfyller ovanstående krav kommer att behöva en icke-immigrations visum för att komma in i USA eller riskera att nekas inträde eller sammanfattande avvisning vid ankomst och ansvar för ett betydande monetär straff.

 

Did you accomplish what you wanted to do on this page?YesNo