Icelandair i Skandinavien

Telefonförsäljning för Skandinavien, öppettider: 24/7

Danmark
Havneholmen 27-29 stuen
DK 1561 København V
Tel +45 33 70 22 00
Fax +45 33 70 22 01
denmark@icelandair.is (Besvaras endast på vardagar)
www.icelandair.dk

Icelandair kontor i andra länder

Company ID-number: 461202-3490
VAT number: 77630