Icelandair i Skandinavien

Telefonförsäljning för Skandinavien, öppettider: 24/7
 

Sverige
Linnégatan 44
SE - 114 47 Stockholm ( Observera att kontoret EJ är öppet för besök, endast via telefon alternativt e-mail)
Tel: +46 (0) 8 690 9800
Fax +45 33 70 22 01
sweden@icelandair.is (Besvaras endast på vardagar)
www.icelandair.se

Danmark
Havneholmen 27-29 stuen
DK 1561 København V
Tel +45 33 70 22 00
Fax +45 33 70 22 01
denmark@icelandair.is (Besvaras endast på vardagar)
www.icelandair.dk

Norge
St.Olavs Gate 28
0166 Oslo (Observera att kontoret EJ är öppet för besök, endast via telefon alternativt e-mail)
Tel: +47 22 03 40 50
Fax +45 33 70 22 01
norway@icelandair.is (Besvaras endast på vardagar)
www.icelandair.no

Icelandair kontor i andra länder

Company ID-number: 461202-3490
VAT number: 77630