Avgiften för sällskapsdjur är följande:

 ZON 1
Flygningar inom Europa
ZON 2
Flyg från ISLAND
till USA / Kanada
ZON 3
Flyg från Europa
till USA / Kanada

Sällskapsdjur 

1.142 SEK

1.341 SEK

1.576 SEK

För att boka ditt husdjur för transport ber vi dig vänligen kontakta närmsta bokningskontor. För att genomföra bokning kommer du att behöva ange exakta mått samt vikt med husdjuret inne i buren. Den sammanlagda vikten av husdjur och bur får inte överstiga 40 kg (88 lbs). Burens maximala dimensioner är 92 (längd) x 64 (bredd) x 71 (höjd) cm (36x25x28 inches). Vi endast ta emot djur i IATA godkända transportburar.

Husdjur måste bokas i förväg i passagerarens bokning. Icelandair kan inte bekräfta djur som reser på andra flygbolag.

Om du vill boka transport för ditt husdjur ber vi dig kontakta**:

Icelandair Scandinavia
Icelandair Scandinavia
Tel: + 46 8 690 98 00
Fax: + 45 33 70 22 01
E-post: sweden(at)icelandair.is

Observera: Många länder kräver karantän för husdjur vid inresa till landet. Det är passagerarens ansvar att ta reda på vilka krav som gäller i inreselandet. Kontakta ambassaden på din destination och ta reda på om ditt husdjur tillåts inresa innan du gör en bokning för husdjuret.

*Ledhundar, räddningshundar och spårhundar får medtagas in i kabinen, men de måste också bokas i förväg. 

**När du bokar transport för ditt husdjur kan du bli ombedd att uppge exakta mått och vikt på buren med djuret inuti innan du kan få bekräftelse.

Special rules apply for transport of animals to/via the United Kingdom

All pets travelling to U.K. must be transported as cargo consignment. Please contact Icelandair Cargo for further information on transport of animals to/via the U.K.

Att resa med en tränad och certifierad ledarhund

Vänligen uppmärksamma att passagerare måste meddela Icelandair minst två vardagar i förväg om man avser resa med ledarhund.

 • Den maximala tiden för transitering på Keflavik flygplats är tre timmar för passagerare med ledarhund.
 • Det är inte tillåtet att göra någon övernattning på Island eftersom alla levande djur som kommer in på Island måste sitta i karantän i fyra veckor.
 • Icelandair accepterar endast en ledarhund per flyg.
 • Godkännande krävs från MAST Island (isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) för transit vid Keflavik flygplats.

Levande djur som medföljer passagerare kommer inte att godkännas för medförande i passagerarkabinen, med undantag för utbildade och certifierade ledarhundar för syn-öga eller hörsel-öra, och ledarhundar som medföljer en person som är blind, döv eller fysiskt eller mentalt funktionshindrad. 

Ledarhundar är hundar som har genomgått någon slags formell träning för att utföra särskilda funktioner, som till exempel att hitta vägen, ta upp föremål, öppna dörrar, bära saker, reagera på ljud, tillhandahålla stabilitet, etc. Ledarhunden måste vara ett stöd till den faktiska resenären. En assistanshund är en hund som har tränats särskilt för att hjälpa en funktionshindrad person och som har certifierats genom en av de välgörenhetsorganisationerna som har  fullvärdigt medlemskap i Assistance Dogs International (ADI) eller International Guide Dog Federation (IGDF), vilka är de organ som godkänner assistanshundsorganisationer i hela världen. Tyvärr har vi ingen möjlighet att tillåta några hundar, oavsett storlek, i passagerarkabinen i våra flygplan, såvida de inte är särskilt tränade och certifierade assistansdjur.

Terapidjur, vilket är husdjur som har tränats och registrerats i en terapiorganisation för att besöka vårdhem, sjukhus, skolor och andra inrättningar, anses inte vara ledardjur

Sittplatser

Ledardjur som godkänts för passagerarkabinen i enlighet med ovanstående kriterier får inte placeras i en rad i direkt anslutning till en nödutgång. En ledarhund ska sitta på golvutrymmet framför kundens sittplats men får inte ta upp någon yta i gången.

Godkända ledarhundar reser gratis i kabinen hos Icelandair.

Transitering på Keflaviks flygplats

Enligt föreskrifter utställda av isländska jordbruksministeriet får djur som är under transitering inte komma i kontakt med andra djur på flygplatsen.  Kunder som reser med ledarhund eskorteras av någon i flygplatspersonalen till ett avskilt område där han/hon sedan väntar på sitt anslutningsflyg.  När anslutningsflyget ska avgå kommer någon i flygplatspersonalen och ledsagar kunden till avgångsgaten.   På flygplatsen finns det en facilitet där djuret kan få sköta sina behov under transiteringen eftersom djur inte tillåts utanför flygplatsen.

Dokument och certifikat för ledardjur

Passageraren måste ha alla dokument som krävs av myndigheterna i transitlandet och/eller ledardjurets destination. Icelandair kan inte hållas ansvarigt om inresa eller genomresa till något land nekas. Kunder bör kontakta lämpligt konsulat eller ambassad för att säkerställa att alla nödvändiga processer följs.

Att resa med en certifierad hund för känslomässigt stöd

Notera att passagerare måste meddela Icelandair minst två dagar i förväg.

 • Den maximala tiden för transitering på Keflavik flygplats är tre timmar för passagerare med ledarhund.
 • Det är inte tillåtet att göra någon övernattning på Island eftersom alla levande djur som kommer in i Island måste sitta i karantän i fyra veckor.
 • Icelandair accepterar endast en hund för känslomässigt stöd per passagerare och flyg.
 • Godkännande krävs från MAST Island (isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten) för transit vid Keflavik flygplats.

Hundar för känslomässigt stöd och hundar för psykiatriskt stöd tillåts också i kabinen för individer som har en funktionsnedsättning, under förutsättning att rätt dokumentation kan visas upp. Vänligen se till att följande formulär är ifyllt av certifierad vårdpersonal eller personal för psykiska sjukdomar och skicka in det till telephonesales(at)icelandair.is. Service Center måste ha formuläret och godkänna den nödvändiga dokumentationen minst två vardagar innan resetillfället. Icelandair kommer att kontakta den angivna vårdpersonalen eller personalen för psykiska sjukdomar för att verifiera dina uppgifter. Om vi inte kan verifiera dina dokument, eller om vi inte får meddelandet i tid, kommer vi inte kunna godkänna ditt ledardjur för känslomässigt stöd. Formuläret får inte vara äldre än ett år.

Ägaren tar på sig all risk för skada, sjukdom eller död när det gäller djuret som godkänts för transport.

Vid incheckningen kommer passageraren ombes att visa och medföra all dokumentation gällande djuret och även kunna uppvisa läkarintyg som bevis på att han/hon måste resa med ledardjur.

Sittplatser

Ledardjur som godkänts för passagerarkabinen i enlighet med ovanstående kriterier får inte placeras i en rad i direkt anslutning till en nödutgång. En ledarhund ska sitta på golvutrymmet framför kundens sittplats men får inte ta upp någon yta i gången.

Godkända ledarhundar för känslomässigt stöd reser gratis i kabinen med Icelandair.

Transitering på Keflaviks flygplats

Enligt föreskrifter utställda av isländska jordbruksministeriet får djur som är under transitering inte komma i kontakt med andra djur på flygplatsen.  Kunder som reser med ledarhund eskorteras av någon i flygplatspersonalen till ett avskilt område där han/hon sedan väntar på sitt anslutningsflyg.  När anslutningsflyget ska avgå kommer någon i flygplatspersonalen och ledsagar kunden till avgångsgaten.   På flygplatsen finns det en facilitet där djuret kan få sköta sina behov under transiteringen eftersom djur inte tillåts utanför flygplatsen.

Dokument och certifikat för ledardjur

Passageraren måste ha alla dokument som krävs av myndigheterna i transitlandet och/eller ledardjurets destination. Icelandair kan inte hållas ansvarigt om inresa eller genomresa till något land nekas. Kunder bör kontakta lämpligt konsulat eller ambassad för att säkerställa att alla nödvändiga processer följs.

Om du reser till/från Storbritannien eller Irland gäller följande:

 • Det är endast tillåtet att ha sin ledarhund ombord i kabinen när man reser till/från Storbritannien/Irland
 • Andra sällskapsdjur eller djur är inte godkända för transport. Man kan endast skicka sitt djur till Storbritannien/Irland som last.
 • Hundar som utför någon annan tjänst, till exempel känslomässigt stöd, anses inte vara ledarhundar av Storbritanniens departement för miljö, livsmedel och landsbygd eftersom de inte har utbildats för att uppfylla de kriterier som satts upp av ADI. De ska därför resa i lastutrymmet.