Icelandair ber innerligt om ursäkt för eventuella problem med din resa som uppkommit på grund av flygstörningar.

Passagerare erbjuds assistans för:

 • – mål/förfriskningar i proportion till väntetid
 • – hotellövernattning i de fall då övernattning, eller övernattning i tillägg till den som passageraren redan bokat, blir nödvändig.

Återbetalning baseras på den genomsnittliga kostnaden för ett 3-stjärnigt hotell. En faktura med resenärens namn måste finnas och den ska vara relaterad till ytterligare övernattning på den plats där resan avbrutits. Icelandair ersätter inga förbetalda tjänster.

Om passageraren har anslutningsflyg som inte är bokat på samma biljettnummer, det vill säga om man reser på två separata biljetter, är Icelandair inte skyldigt att ersätta anslutningsflyget. Passageraren måste då kontakta det aktuella flygbolaget direkt för att göra ändringar i researrangemanget. Detsamma gäller för anslutningar med tåg, färja, buss eller taxi.

Fyll i formuläret nedan om du behöver en bekräftelse avseende flygförseningen, exempelvis till ditt försäkringsbolag. Vi kan endast ge bekräftelse för Icelandairs flyg med registreringsbokstäverna FI.

Kompensation i fall då passagerare nekas ombordstigning, inställda flyg eller långa förseningar med Icelandairs flyg till och från länder inom EU och EEC är begränsad enligt följande: den schemalagda ankomsten bör inte vara senarelagd mer än:   

 • A. Två (2) timmar för flyg som är 1 500 km eller kortare (EUR 250)  
 • B. Tre (3) timmar för flyg som är mellan 1 500 km och 3 500 km (EUR 400)     
 • C. Fyra (4) timmar för flyg som är längre än 3 500 km, och som inte faller under A eller B, 600).
  * Kompensationen kan minskas med 50 % när ankomsttiden inte är senare än två timmar efter den urpsrungliga schemalagda ankomsttiden (flygningar som faller under A), 3 timmar (flygningar som faller under B) eller 4 timmar (alla andra flygningar).

Om flyget är inställt eller förseningen är långvarig på grund av följande omständigheter, har passagerare INTE rätt till ersättning, men kommer att erbjudas hjälp enligt ovan. Om det inställda flyget är orsakat av extraordinära omständigheter. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar, men är inte begränsat till:

 • säkerhetsrisker, till exempel tekniska problem som uppkommer plötsligt eller andra oväntade brister i flygsäkerheten
 • väderförhållanden
 • strejker som påverkar verksamheten
 • sjukdom bland kabinpersonalen
 • politisk instabilitet
 • beslut från flygledningen
 • förseningar på landningsbanan
 • andra säkerhetsproblem.
Om passageraren har anslutningsflyg som inte är bokat på samma biljettnummer, det vill säga om man reser på två separata biljetter, är Icelandair inte skyldigt att ersätta anslutningsflyget. Passageraren måste då kontakta det aktuella flygbolaget direkt för att göra ändringar i researrangemanget. Detsamma gäller för anslutningar med tåg, färja, bus eller taxi.

Flygstörningar

Reklamationsärende

Välj standardvaluta Välj standardvaluta
Antal artiklar Föremålsbeskrivning Inköpsdatum Inköpsvärde Nuvarande värde
Antal artiklar Föremålsbeskrivning Inköpsdatum Inköpsvärde Nuvarande värde
Antal artiklar Föremålsbeskrivning Inköpsdatum Inköpsvärde Nuvarande värde
Antal artiklar Föremålsbeskrivning Inköpsdatum Inköpsvärde Nuvarande värde
Antal artiklar Föremålsbeskrivning Inköpsdatum Inköpsvärde Nuvarande värde
Total claim amount
0

Flight Information

Är ogiltig krävs
Flight number missing Flight number invalid
Bokningsnummer saknas Bokningsnummer ogiltigt
Krävs
Krävs
Är ogiltig krävs
Är ogiltig

Personlig information

Krävs
Är ogiltig krävs
Är ogiltig krävs
Är ogiltig krävs
Är ogiltig
Är ogiltig krävs
krävs
Krävs Krävs
Är ogiltig
Är ogiltig krävs

Bilagor

Om du har en PDF, WORD, eller bild för att styrka reklamationsärendet, vänligen inkludera det här. Observera att filerna inte skall vara större än 5 MB.